Đất cây lâu năm có được tái định cư không?

21/09/2023 | 14:56 30 lượt xem Thanh Loan

Ngày nay, để phát triển và hội nhập thế giới, Nhà nước ta có rất nhiều công trình, dự án xây dựng ở địa phương. Để thực hiện các dự án, quy hoạch này, việc thu hồi đất dân dụng để xây dựng là vô cùng cần thiết. Tuy nhiên, trong trường hợp thu hồi đất ở, nhà nước vẫn tiếp tục hỗ trợ nhà ở cho người dân thông qua tái định cư. Để tìm hiểu thêm mời bạn đọc tham khảo bài viết “Đất cây lâu năm có được tái định cư không?” của Tư vấn luật đất đai.

Đất cây lâu năm có được tái định cư không?

Với mục tiêu xây dựng và phát triển đất nước hội nhập thế giới, nhà nước ta có nhiều dự án, quy hoạch xây dựng ở các địa phương. Vì vậy, khi một dự án được phê duyệt sẽ phát sinh vấn đề thu hồi đất của người sử dụng đất để thực hiện dự án. Khi người sử dụng đất trồng cây lâu năm bị Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; việc phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng sẽ được bồi thường bằng loại đất cùng mục đích với đất trồng cây lâu năm hoặc bồi thường bằng tiền.

Khoản 1 Điều 10 Luật đất đai 2013 quy định đất trồng cây lâu năm là đất thuộc nhóm đất nông nghiệp, sử dụng vào mục đích trồng các loại cây được trồng một lần, sinh trưởng và cho thu hoạch trong nhiều năm gồm:

  • Cây công nghiệp lâu năm: Cao su, ca cao, cà phê, chè, điều, hồ tiêu, dừa…
  • Cây ăn quả lâu năm: Bưởi, cam, chôm chôm, mận, mơ, măng cụt, nhãn, sầu riêng, vải, xoài…
  • Cây dược liệu lâu năm là cây lâu năm cho sản phẩm làm dược liệu như: Hồi, quế, đỗ trọng, long não, sâm…
  • Các loại cây lâu năm khác: Cây xoan, bạch đàn, xà cừ, keo, hoa sữa, bụt mọc, lộc vừng…

Về khái niệm tái định cư, mặc dù pháp luật chưa có quy định cụ thể về khái niệm này, tuy nhiên có thể hiểu tái định cư phương án hỗ trợ, bố trí chỗ ở của Nhà nước đối với người bị thu hồi đất phải di chuyển chỗ ở.

Theo đó, tại khoản 2 Điều 83 Luật Đất đai 2013 có quy định như sau:

Điều 83. Hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất

2.Các khoản hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất bao gồm:

a) Hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất;

b) Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp; thu hồi đất ở kết hợp kinh doanh dịch vụ của hộ gia đình, cá nhân mà phải di chuyển chỗ ở;

c) Hỗ trợ tái định cư đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà phải di chuyển chỗ ở;

d) Hỗ trợ khác.

Theo quy định trên, Nhà nước hỗ trợ tái định cư đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân phải di chuyển chỗ ở. Do đó, trường hợp đất bị thu hồi đất đất trồng cây lâu năm thuộc nhóm đất nông nghiệp thì không được hỗ trợ tái định cư.

Đất cây lâu năm có được tái định cư không?

Thu hồi đất trồng cây lâu năm được đền bù thế nào?

Đất tái định cư chỉ được dùng để bồi thường cho những người sử dụng đất ở bị thu hồi và có nhu cầu di dời. Vì vậy, khi đất trồng cây lâu năm bị tịch thu, họ sẽ không được hỗ trợ tái định cư mà được hưởng lợi từ ổn định sản xuất, đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp và nghiên cứu việc làm.

Điều 74 Luật Đất đai 2013 quy định về nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất như sau:

1. Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất nếu có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của Luật này thì được bồi thường.

2. Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.

3. Việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất phải bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, kịp thời và đúng quy định của pháp luật.

Mặt khác, căn cứ khoản 1 Điều 75 Luật Đất đai thì hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng khi đáp ứng các điều kiện:

  • Đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm;
  • Có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà chưa được cấp.

Về xác định giá đền bù đất trồng cây lâu năm, hiện nay chủ yếu sử dụng phương pháp hệ số điều chỉnh để tính giá đền bù sau khi thu hồi đất. Công thức tính cụ thể như sau:

Tổng số tiền đền bù đối với đất = Tổng diện tích đất nông nghiệp do Nhà nước thu hồi (m2) x Giá đền bù đất (VNĐ/m2).

Trong đó: Giá đền bù đất (VNĐ/m2) = Giá đất theo khung giá đất x Hệ số điều chỉnh giá đất.

Khung giá đất do UBND cấp tỉnh hoặc tương đương ban hành và thông thường khung giá đất này sẽ được áp dụng theo giai đoạn 5 năm. Để biết mảnh đất đang được áp dụng khung giá nào cần xác định chính xác vị trí và tra trong bảng giá đã được ban hành.

Hệ số điều chỉnh giá đất được UBND cấp tỉnh quyết định tại thời điểm có quyết định thu hồi đất chính thức từ cơ quan có thẩm quyền.

Mời bạn xem thêm:

Thông tin liên hệ

Tư vấn luật đất đai sẽ đại diện khách hàng để giải quyết các vụ việc có liên quan đến vấn đề “Đất cây lâu năm có được tái định cư không?” hoặc cung cấp các dịch vụ khác liên quan như là tư vấn pháp lý về xét xử tranh chấp đất đai. Với kinh nghiệm nhiều năm trong ngành và đội ngũ chuyên gia pháp lý dày dặn kinh nghiệm, chúng tôi sẽ hỗ trợ quý khách hàng tháo gỡ vướng mắc, không gặp bất kỳ trở ngại nào. Hãy liên lạc với số hotline 0833.102.102 để được trao đổi chi tiết, xúc tiến công việc diễn ra nhanh chóng, bảo mật, uy tín.

Câu hỏi thường gặp

Thu hồi đất vườn được tái định cư không?

Căn cứ theo điểm a khoản 1 Điều 6 của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP và Điều 86 Luật Đất đai 2013, việc bồi thường tái định cư sẽ chỉ được thực hiện khi đáp ứng được các điều kiện:
Người sử dụng đất bị thu hồi hết đất ở hoặc phần diện tích đất ở còn lại sau khi thu hồi không đủ điều kiện để ở theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh/thành phố ban hành;
Hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất không còn đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn xã/phường/thị trấn nơi có đất ở thu hồi.

Thu hồi đất nông nghiệp có được tái định cư không?

Theo Điểm a, Khoản 1, Điều 6 Nghị định 47/2014/NĐ-CP và Điều 86 Luật Đất đai năm 2013, việc bồi thường tái định cư chỉ được thực hiện khi người sử dụng đất bị thu hồi hết đất ở hoặc phần diện tích đất ở còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện để ở theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh mà hộ gia đình, cá nhân không còn đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở thu hồi. Do đó, đối với các trường hợp người sử dụng đất bị thu hồi đất nông nghiệp thì sẽ không được bồi thường tái định cư.
Tuy nhiên, hộ gia đình, cá nhân vẫn có thể tái định cư trên diện tích đất nông nghiệp còn lại của thửa đất có nhà ở khi nhà nước thu hồi đất bằng cách chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở.
Theo quy định tại Khoản 5, Điều 6 Nghị định 47/2014/NĐ-CP và Khoản 1, Điều 4 Thông tư 37/2014/TT-BTNMT, việc tái định cư này chỉ áp dụng đối với trường hợp:
Thửa đất có nhà ở bị thu hồi và phần diện tích đất còn lại không bị thu hồi thuộc đất nông nghiệp.
Phần diện tích còn lại của thửa đất thu hồi đủ điều kiện được tách thửa theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có đất thu hồi.
Việc chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm.