Thẻ: Trích đo thửa đất có được coi là giấy tờ căn cứ làm được Sổ đỏ hay không?