Thẻ: Tòa án nhân dân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp;