Thẻ: Thời hạn nhận Sổ hồng chung cư theo quy định của pháp luật?