Thẻ: Người nước ngoài có được mua nhà ở tại Việt Nam không?