Thẻ: Mức phạt khi quá thời hạn đăng ký biến động đất đai;