Thẻ: Mua dự án nhà ở thì có được thanh toán nhiều lần hay không?