Thẻ: Khởi công xây dựng nhà ở trước khi có giấy phép có bị phạt không?