Thẻ: Khi sang tên phải có sự đồng ý của tất cả thành viên trong hộ khẩu?