Thẻ: Có thời gian bao lâu để xin giấy phép xây dựng kể từ ngày lập biên bản?