Thẻ: Có thể thành lập một trường học trong một tòa nhà chung cư ở Việt Nam?