Thẻ: Có được vay thế chấp sổ hồng đồng sở hữu không?