VĂN PHÒNG TƯ VẤN LUẬT ĐẤT ĐAI

Thủ tục cấp giấy - Hợp đồng nhà đất - Giải quyết tranh chấp

Văn phòng tư vấn luật đất đai - Luật sư Quang Thái

Pháp lý Bất động sản


Văn bản pháp luật bất động sản

Văn bản pháp luật bất động sản

Hoạt động kinh doanh bất động sản được điều chỉnh bởi 1 văn bản pháp luật riêng đó là Luật kinh doanh bất động sản 2014. Ngoài ra hệ thống văn bản pháp luật bất động sản còn được điều chỉnh bởi Luật đất đai 2013, Luật nhà ở 2014, Luật dân sự 2005.

Pháp luật về môi giới bất động sản

Pháp luật về môi giới bất động sản

Môi giới bất động sản là một hoạt động kinh doanh được pháp luật công nhận, được quy định cụ thể tại Luật kinh doanh bất động sản và các luật liên quan.

Pháp luật kinh doanh bất động sản

Pháp luật kinh doanh bất động sản

Kinh doanh bất động sản là việc đầu tư vốn để thực hiện hoạt động xây dựng, mua, nhận chuyển nhượng để bán, chuyển nhượng; cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản; thực hiện dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ sàn giao dịch bất động sản; dịch vụ tư vấn bất động sản hoặc quản lý bất động sản nhằm mục đích sinh lợi. Pháp luật kinh ...

Pháp luật về bất động sản

Pháp luật về bất động sản

Hệ thống pháp luật liên quan hoạt động kinh doanh bất động sản vô cùng phức tạp, để giúp khách hàng hiểu rõ và vận dụng luật một cách có lợi nhất, chúng tôi tư vấn trên cơ sở nghiên cứu tổng hợp nhiều luật có liên quan như: Luật đất đai, Luật nhà ở, Luật đầu tư, Luật kinh doanh bất động sản, Luật xây dựng và các luật thuế liên quan. ...


Pháp luật đất đai

© 2014 - Bản quyền Văn Phòng Luật Sư Quang Thái

Đặt lịch