VĂN PHÒNG TƯ VẤN LUẬT ĐẤT ĐAI

Thủ tục cấp giấy - Hợp đồng nhà đất - Giải quyết tranh chấp

Văn phòng tư vấn luật đất đai - Luật sư Quang Thái

Pháp luật kinh doanh bất động sản

1. Pháp luật kinh doanh bất động sản

Kinh doanh bất động sản là việc đầu tư vốn để thực hiện hoạt động xây dựng, mua, nhận chuyển nhượng để bán, chuyển nhượng; cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản; thực hiện dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ sàn giao dịch bất động sản; dịch vụ tư vấn bất động sản hoặc quản lý bất động sản nhằm mục đích sinh lợi.

Pháp luật kinh doanh bất động sản bao gồm (trực tiếp điều chỉnh và gián tiếp điều chỉnh):

 • Luật kinh doanh bất động sản 2014;
 • Luật doanh nghiệp 2014;
 • Luật dân sự 2005;
 • Luật đất đai 2013;
 • Luật nhà ở 2014.
 • Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Kinh doanh bất động sản là ngành nghề  kinh doanh có điều kiện, các “Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) và có vốn pháp định không được thấp hơn 20 tỷ đồng…”. Pháp luật về kinh doanh bất động sản được quy định khá chặt chẽ và tuân thủ khá nghiêm ngặt các thủ tục hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Tư vấn pháp luật kinh doanh bất động sản

Tư vấn pháp luật kinh doanh bất động sản được thực hiện bởi đội ngũ luật sư, chuyên viên pháp lý giỏi chuyên sâu trong lĩnh vực pháp luật bất động sản, qua đó khách hàng sẽ được giải đáp mọi thắc mắc về pháp luật bất động sản cũng như được tư vấn các phương án đầu tư bất động sản thông minh, an toàn và bảo đảm quyền lợi tối đa.

Dịch vụ tư vấn pháp luật kinh doanh bất động sản bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

 • Tư vấn điều kiện, trình tự, thủ tục đầu tư dự án bất động sản theo quy định của cơ quan Nhà nước cấp Trung ương và địa phương nơi thực hiện dự án;
 • Tư vấn thành lập công ty kinh doanh bất động sản;
 • Tư vấn hình thức đầu tư, thời điểm thực hiện các quyền, nghĩa vụ để đảm bảo tận dụng hiệu quả các cơ hội từ hoạt động đầu tư, kinh doanh;
 • Tư vấn các nghĩa vụ khách hàng phải thực hiện và các quyền lợi khách hàng được hưởng từ khi bắt đầu thực hiện dự án đến khi hoàn tất đầu tư, kinh doanh;
 • Tư vấn, giúp khách hàng chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, hợp đồng và đại diện khách hàng đàm phán với những người có đất nhằm đẩy nhanh tiến độ đền bù, giải phóng mặt bằng của dự án;
 • Tư vấn, giúp khách hàng chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu và đại diện khách hàng liên hệ các cơ quan chức năng để thực hiện các thủ tục;
 • Tư vấn hợp đồng mua bán bất động sản;
 • Tư vấn hợp đồng góp vốn bằng bất động sản;
 • Tư vấn tranh chấp về bất động sản.


Bài viết liên quan
Văn bản pháp luật bất động sản

Văn bản pháp luật bất động sản

Hoạt động kinh doanh bất động sản được điều chỉnh bởi 1 văn bản pháp luật riêng đó là Luật kinh doanh bất động sản 2014. Ngoài ra hệ thống văn bản pháp luật bất động sản còn được điều chỉnh bởi Luật đất đai 2013, Luật nhà ở 2014, Luật dân sự 2005.

Pháp luật về môi giới bất động sản

Pháp luật về môi giới bất động sản

Môi giới bất động sản là một hoạt động kinh doanh được pháp luật công nhận, được quy định cụ thể tại Luật kinh doanh bất động sản và các luật liên quan.

Pháp luật về bất động sản

Pháp luật về bất động sản

Hệ thống pháp luật liên quan hoạt động kinh doanh bất động sản vô cùng phức tạp, để giúp khách hàng hiểu rõ và vận dụng luật một cách có lợi nhất, chúng tôi tư vấn trên cơ sở nghiên cứu tổng hợp nhiều luật có liên quan như: Luật đất đai, Luật nhà ở, Luật đầu tư, Luật kinh doanh bất động sản, Luật xây dựng và các luật thuế liên quan. ...

Xem tất cả »


Pháp luật đất đai

© 2014 - Bản quyền Văn Phòng Luật Sư Quang Thái

Đặt lịch