VĂN PHÒNG TƯ VẤN LUẬT ĐẤT ĐAI

Thủ tục cấp giấy - Hợp đồng nhà đất - Giải quyết tranh chấp

Văn phòng tư vấn luật đất đai - Luật sư Quang Thái

Mẫu đơn pháp luật đất đai 

Mẫu 01 - Giấy từ chối nhận di sản thừa kế

Mẫu 01 - Giấy từ chối nhận di sản thừa kế
Tên tập tin: mau-don/mau-don-01-tu-choi-nhan-di-san-thua-ke.doc
Kích thước: 36.50 KB | Download Tải về | Lượt tải: 515

Mẫu 02 - đơn đề nghị xét xử vắng mặt

Mẫu 02 - đơn đề nghị xét xử vắng mặt
Tên tập tin: mau-don/mau-don-02-don-de-nghi-xet-xu-vang-mat.docx
Kích thước: 14.30 KB | Download Tải về | Lượt tải: 23762

Mẫu 03 - đơn khởi kiện vụ án hành chính

Mẫu 03 - đơn khởi kiện vụ án hành chính
Tên tập tin: mau-don/mau-don-03-don-khoi-kien-vu-an-hanh-chanh.docx
Kích thước: 15.15 KB | Download Tải về | Lượt tải: 614

Mẫu 04 - hợp đồng tặng cho nhà ở

Mẫu 04 - hợp đồng tặng cho nhà ở
Tên tập tin: mau-don/mau-don-04_Hop-dong-tang-cho-nha-o_canhan.doc
Kích thước: 43.50 KB | Download Tải về | Lượt tải: 491

Mẫu 05 - hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Mẫu 05 - hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất
Tên tập tin: mau-don/mau-don-05_Hop-dong-chuyen-nhuong-QSDD_canhan.doc
Kích thước: 44.00 KB | Download Tải về | Lượt tải: 597

Mẫu 06 - hợp đồng thuê nhà ở

Mẫu 06 - hợp đồng thuê nhà ở
Tên tập tin: mau-don/mau-don-06-4869_1_HD thue nha o_mau khac_tham khao them.doc
Kích thước: 72.00 KB | Download Tải về | Lượt tải: 469

Mẫu 07 - di chúc

Mẫu 07 - di chúc
Tên tập tin: mau-don/mau-don-07-6251_26_Dichuc.doc
Kích thước: 35.00 KB | Download Tải về | Lượt tải: 433

Mẫu 08 - hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Mẫu 08 - hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất,  tài sản gắn liền với đất
Tên tập tin: mau-don/mau-don-08-6553_21_Hop-dong-the-chap-QSDD_canhan.doc
Kích thước: 40.00 KB | Download Tải về | Lượt tải: 467

Mẫu 09 - hợp đồng thuê đất

Mẫu 09 - hợp đồng thuê đất
Tên tập tin: mau-don/mau-don-09-Hop-dong-thue-dat.docx
Kích thước: 15.58 KB | Download Tải về | Lượt tải: 810

Mẫu 10 - hợp đồng thuê nhà

Mẫu 10 - hợp đồng thuê nhà
Tên tập tin: mau-don/mau-don-10-hop-dong-thue-nha.docx
Kích thước: 16.08 KB | Download Tải về | Lượt tải: 489
Pháp luật đất đai

© 2014 - Bản quyền Văn Phòng Luật Sư Quang Thái

Đặt lịch