VĂN PHÒNG TƯ VẤN LUẬT ĐẤT ĐAI

Thủ tục cấp giấy - Hợp đồng nhà đất - Giải quyết tranh chấp

Văn phòng tư vấn luật đất đai - Luật sư Quang Thái

Các loại tranh chấp đất đai phổ biến hiện nay

Đất đai là nguồn tài nguyên của toàn dân, thuộc quyền sở hữu chung toàn dân. Tuy nhiên, Nhà nước sẽ quản lý và người dân sẽ được giao quyền sử dụng đất. Trong quá trình sử dụng đất thường sẽ phát sinh những tranh chấp liên quan. Dưới đây là một số loại tranh chấp phố biến hiện nay.

1. Tranh chấp đòi lại đất, đòi lại tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất.

Tranh chấp này thường xuất phát từ việc nguồn gốc đất của người dân quản lý, sử dụng nhưng sau đó vì những lý do khác nhau họ không còn quản lý, sử dụng nữa. Sau này, họ tranh chấp đòi lại quyền sử dụng đất đối với những người đang trực tiếp, quản lý sử dụng đất đó.

- Tranh chấp đòi lại đất, tài sản đã được cấp, chia nhưng sau đó lại được cấp, chia cho người khác. Ngoài ra, một số người bỏ đi nơi khác ở, ra nước ngoài sinh sống cũng trở về đòi lại đất đai, tài sản trước đây của họ đã được giao cho người khác quản lý, sử dụng.

- Tranh chấp đòi lại nhà, đất cho mượn, cho thuê, cho ở nhờ: đối với dạng tranh chấp này thì một bên đã cho bên kia mượn, thuê hoặc cho ở nhờ nhà đất trong một thời gian dài. Trong quá trình thuê, mượn, ở nhờ thì người thuê, mượn, ở nhờ có thể đã xây nhà trên đất hoặc các công trình kiên cố hoặc đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Do đó, nay Bên có nhà, có đất đòi lại tài sản từ bên thuê, mượn, ở nhờ. Loại tranh chấp này tương đối phức tạp vì khi cho mượn, cho thuê, cho ở nhờ chỉ giao kết bằng miệng, không có giấy tờ, không chứng minh được việc cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ.

- Tranh chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của vợ chồng khi ly hôn. Trường hợp này nhà đất có thể được tạo lập trong thời kỳ hôn nhân, được tặng cho, thừa kế, hoặc có thể là tài sản có trước thời kỳ hôn nhân mà hai bên cùng quản lý, sử dụng hoặc có những thỏa thuận khác. Nay khi hai bên tiến hành ly hôn có tranh chấp về nhà đất.

- Tranh chấp về quyền thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền trên đất. Tranh chấp này phát sinh từ việc người có tài sản là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở chết không để lại di chúc hoặc di chúc không hợp pháp dẫn đến tranh chấp giữa các đồng thừa kế với nhau.

2. Tranh chấp về ranh giới quyền sử dụng đất. Tranh chấp này thường phát sinh khi ranh giới đất giữa hai thửa đất liền kề không rõ ràng, lúc mua bán không bàn giao cụ thể dẫn đến tranh chấp, hoặc một trong hai bên thay đổi ranh giới, lấn chiếm quyền sử dụng đất của bên còn lại. Ngoài ra, có thể do việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của cơ quan nhà nước không phù hợp với diện tích đất thực tế dẫn đến các bên tranh chấp.

3.Tranh chấp lối đi chung. Tranh chấp này thường phát sinh khi một số thửa đất không có lối đi, một bên tự sử dụng quyền sử dụng đất để làm lối đi hoặc hai bên thỏa thuận với nhau về việc sử dụng quyền sử dụng đất của một bên làm lối đi. Sau này, một bên đổi ý không cho đi nữa hoặc một bên lấn chiếm diện tích quyền sử dụng đất làm lối đi dẫn đến tranh chấp

4. Tranh chấp về đất đai mà người sử dụng đất đã sử dụng hợp pháp quyền sử dụng đất, phát sinh tranh chấp trong quá trình người đó thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình như: thực hiện giao dịch dân sự, do chủ trương chính sách nhà nước.

- Tranh chấp hợp đồng chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, thế chấp hoặc bảo lãnh, góp vốn bằng giá trị quyền quyền sử dụng đất.

- Tranh chấp do người khác gây thiệt hại hoặc hạn chế quyền và nghĩa vụ phát sinh trong quá trình sử dụng đất.

- Tranh chấp về giải toả mặt bằng phục vụ các công trình công cộng, lợi ích quốc gia và mức đền bù khi thực hiện giải tỏa. Đối với loại tranh chấp này, thường người dân sẽ khiếu kiện về giá đất, diện tích thu hồi, diện tích đất được đền bù, giá cả đất tái định cư, người được đền bù….

Trên đây là một số loại tranh chấp phố biến có liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất. Ngoài ra, có những tranh chấp khác ít phổ biến hơn sẽ không được đề cập ở đây.


Bài viết liên quan
HÒA GIẢI TRONG GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI

HÒA GIẢI TRONG GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI

Tranh chấp quyền sử dụng đất là một trong những tranh chấp phố biến hiện nay. Tuy nhiên, quá trình giải quyết tranh chấp khá là lâu dài và phức tạp. Đặc biệt, hòa giải là một giai đoạn quan trọng trong quá trình giải quyết vụ án tranh chấp quyền sử dụng đất mà cần lưu ý.

Giải quyết tranh chấp đất đai theo thủ tục hành chính

Giải quyết tranh chấp đất đai theo thủ tục hành chính

Giải quyết tranh chấp đất đai theo thủ tục hành chính là việc các bên yêu cầu ủy ban nhân dân tiến hành hòa giải theo thủ tục hành chính.

Giải quyết tranh chấp đất đai tại ủy ban nhân dân

Giải quyết tranh chấp đất đai tại ủy ban nhân dân

Giải quyết tranh chấp đất đai bắt buộc phải qua hòa giải cơ sở tại ủy ban nhân dân. Tại Điều 202 Luật Đất đai năm 2013 quy định về việc giải quyết tranh chấp đất đai tại ủy ban nhân dân xã/phường bằng thủ tục hòa giải như sau:

Giải quyết tranh chấp đất đai tại tòa án

Giải quyết tranh chấp đất đai tại tòa án

Việc giải quyết tranh chấp đất đai tại Tòa án được quy định tại Điều 203 Luật đất đai 2013. Trong đó các tranh chấp đất đai đã được hòa giải tại Ủy ban nhân dân cấp xã mà không thành thì được giải quyết như sau:

Giải quyết tranh chấp đất đai không có giấy tờ

Giải quyết tranh chấp đất đai không có giấy tờ

Do đất đai là tài sản hữu hình nên việc sử dụng tài sản này được biểu hiện rất rõ, bên cạnh đó những tài sản này thường có lịch sử lâu đời, gắn liền với con người qua nhiều thế hệ vì vậy nhiều người chủ quan trong việc xác lập quyền sở hữu của mình qua đăng ký nhà đất tại cơ quan nhà nước, cũng có nhiều trường hợp do ...

Xem tất cả »


Pháp luật đất đai

© 2014 - Bản quyền Văn Phòng Luật Sư Quang Thái

Đặt lịch